Šobrīd reklāma internetā ir kļuvusi par efektīvāko produktu un pakalpojumu reklamēšanās veidu. Izvēloties sev atbilstošāko interneta reklāmas veidu Jūs variet īsā laika periodā sasniegt savu tiešo mērķauditoriju un iegūt fantastiskus rezultātus!

Reklāma internetā neaprobežojas tikai ar baneru izvietošanu interneta mēdijos un informatīvajos katalogos, starp citu tā ir ļoti dārga un maz efektīva. Mēs sniegsim Jums profesionālus padomus kā ar interneta reklāmas palīdzību Jūs variet iegūt vairāk klientus un pasūtījumus, palielināt pārdošanas apjomus un izdarīt to visu pavisam ar samērīgu reklāmas budžetu.

Reklāmas kampaņas

Izveidosim oriģinālu un efektīvu reklāmas kampaņu,Jūsu produktam vai pakalpojumam izceļot tā unikālās īpašības. Sniegsim Jums interneta mārketinga,afiliate mārketinga konsultācijas un nodrošināsim Jums profesionālu mārketinga pakalpojumu servisu.

Pēc reklāmas kampaņas Jūsu zīmols iegūs augstāku reitingu un atpazīstamību Jūsu mērķauditorijas acīs. Mēs uzņemamies īstenot interesantu un oriģinālu interneta,afiliate mārketinga atpazīstamības veicināšanas, pārdošanas kampaņu Jūsu produktam vai pakalpojumam – sākot no projekta koncepta izstrādes un beidzot ar tā realizāciju.

Jūsu ieguvums no reklāmas kampaņas būs:

  • Ietaupīta nauda uz dārgu un mazefektīvu reklāmas kampaņu izstrādi, reklāmas laukumu pirkšanu medijos, reklāmas baneru izvietošanu internetā
  • Jūsu reklāma sasniegs Jūsu produkta,pakalpojuma tiešo mērķauditoriju
  • Jūs iegūsiet sava zīmola,produkta vai pakalpojuma atpazīstamību un augstu novērtējumu
  • Esošo klientu lojalitāti un jaunu klientu atsaucību
  • Jūsu bizness sāks pelnīt vairāk!

Cena sākot no 150 eiro

Reklāmas materiāli

Izveidosim reklāmas tekstu saturu un vizuālo noformējumu Jūsu video un audio reklāmai, baneriem,e-pasta vēstulēm, bukletiem un reklāmas kampaņas landing lapām, palīdzēsim Jums izveidot oriģinālu affiliate mārketinga programmu Jūsu produktam vai pakalpojumam lai piesaistītu vairāk Jūsu produkta, pakalpojuma izplatītājus internetā.

Cena sākot no 25 eiro

CEO Blogu izveidošana un apkalpošana (web dizains + saturs + programmēšana)

Blogu apkalpošana (regulāru rakstu izvietošana Jūsu blogā)

Jūsu ieguvums no interneta bloga būs:

  • Lojāli potenciālie, esošajie klienti un interesenti, kuri varēs iegūt plašāku informāciju par Jūsu produktiem, pakalpojumiem, darba specifiku
  • Regulāru jaunu ierakstu izvietošana Jūsu blogā, kas uzlabos Jūsu mājas lapas, internetveikala, bloga vai interneta portāla reitingu Google u.c.
  • Atgriezeniskā saite no interneta lietotājiem, potenciālajiem un esošajiem klientiem, lielāks Jūsu mājas lapas, interneta veikala, bloga vai interneta portāla apmeklējums.

Cena sākot no 45 eiro

Uzturēšanas cena sākot no 25 eiro/mēnesī

Komunikācija sociālajos tīklos

Izveidosim un nodrošināsim interesantu un mūsdienīgu Jūsu komunikācijas platformu interneta sociālajos mēdijos lai Jūs varētu nostiprināt savas saites ar esošajiem klientiem un iegūt jaunas ar potenciālajiem klientiem un interesentiem.

Cena sākot no 25eiro/mēnesī

E-pasta piedāvājumu izveidošana un izsūtīšana

Izveidosim profesionālu e-pasta piedāvājuma saturu ar Jūsu uzņēmuma jaunumiem vai akcijām lai nosūtītu to Jūsu esošajiem un potenciālajiem klientiem, nodrošināsim tā vizuālo atbilstību web dizaina prasībām un pret spam prasībām

Izsūtīsim Jūsu piedāvājumu Jūsu tiešajai mērķauditorijai pēc Jūsu izvēles

Profesionāli iztulkosim Jūsu piedāvājumu citās valodās.