Manā ceļā kopā ar mārketingu bija viss – kaislības, vilšanās, netaisība, arī apvainojumi un vienaldzība. Tas nebija viegls ceļš. Ceļš uz mīlestību pret mārketingu ir kā beznosacījuma mīlestība, kur nav tādu vārdu kā “kāpēc?” un “par ko?”. Šajā rakstā norādītie mīlestības iemesli pret mārketingu, pirmkārt, parāda tā svarīgo nozīmi un ir kā vērtība tiem cilvēkiem, kuri tajā ir vīlušies un tam netic. Savukārt tie, kas nodarbojās ar mārketingu un izbauda to gandarījumu, lieku reizi pārliecināsies, cik tad tas ir svarīgs uzņēmumam un pašizaugsmei.

Iemesls Nr.1. Mārketings kā radošums un pašizpausmes veids Protams, ka varam piekrist mācību grāmatām – mārketings ir zinātnes nozare, kurā ir izpētes priekšmets un metodes. Viss ir pareizi. Salīdzinot konkurentu cenas, izskaitļojot tirgus daļu, mārketinga speciālists izmanto algoritmus un formulas. Izvietojot preces veikalu stendos, veidojot uzņēmuma assortimentu, speciālists izmanto zinātnes likumus un metodes, bet piedāvājot jaunā “sociālā tīkla” ideju, domājot par jaunu reklāmas saukli vai sulas iepakojumu, mārketinga speciālists, pirmkārt, uzticās savām sajūtām. Speciālists rada izmantojot intuīciju un iedvesmu. Rezultātā sanāk unikāls rezultāts, kuru iepriekš nevarēja ne izskaitļot, ne prognozēt.

Iemesls Nr.2. Mārketings kā pašattīstība Cilvēki, kas nodarbojās ar mārketingu ir daudzpusīgas personības, kuriem piemīt spējas dažādās nozarēs. Cenšoties uzzināt, ko tad tiešām vēlās potenciālie vai esošie kompānijas patērētāji, kas viņus “vada” kāda produkta pirkšanas procesā, kā piespiest pirkt tikai mūsu produkciju – mārketinga speciālistam ir jāorientējās psiholoģijas pamatos. Patērētāju anketēšana, demogrāfisko rakstura iezīmju izzināšana – speciālistam ir nepieciešamas socioloģijas zināšanas. Jaunu reklāmas tekstu un saukļu izveidē jābūt apveltītam arī ar literatūras iemaņām. Tādējādi, ja vēlies sev uztaisīt veiksmīgu karjeru mārketinga nozarē, nepārtraukti ir jāattīstās un jāpilnveidojās.

Iemesls Nr.3. Mārketings ir satikšanās un iepazīšanās ar interesantiem cilvēkiem Mārketinga speciālistam bieži ir jātiekās un jākomunicē ar dažādo jomu speciālistiem. Tie ir uzņēmēji, uzņēmuma vadītāji, biznesa treneri, PR speciālisti, režisori, žurnālisti, vadošie TV kanāli un radio.

Iemesls Nr.4. Mārketings palīdz izprast savu nozīmi un vērtību šajā pasaulē Katra uzņēmuma mērķi var būt dažādi – peļņas gūšana, tirgus iekarošana, pozīciju noturēšana u.c. Jebkurā gadījumā ir gaidāms pozitīvs gala rezultāts. Iedomājies – Tu uzņēmuma vadītājam rādi mārketinga atskaiti, kurā ir skaistas tabulas, diagrammas, saražģītas formulas, kaut kādas programmas un plāni. Tajā pašā laikā, Tevis piedāvātās darbības nav virzījušas uzņēmumu mērķa sasniegšanas virzienā. Ir saprotams, ka Tevī kā mārketinga speciālistam, zūd uzticība. Tu arī, visticamāk, nebūsi par sevi priecīgs. Tiklīdz Tu sāc saprast to, ka Tevis veiktās darbības ir veicinājušas uzņēmuma peļņu – uzreiz citas sajūtas, tici man. =]

Iemesls Nr.5. Mārketings ir brīvība! Uzņēmuma vadītājs nosprauž mērķi – izstrādāt programmu, kas nākamajā ceturksnī palielinās ieņēmumus par 30% VAI uzzināt iemeslus, kāpēc klienti iet uz konkurējošo picēriju, nevis uz Tavējo. Ja ir vārds “vai” – tad arī ir izvēles brīvība. Mārketinga speciālists var izmantot visus viņam zināmos paņēmienus un principus problēmas risināšanā. Pats galvenais – noteikt, kāpēc tā notiek un kā sasniegt pozitīvus rezultātus. Tikai šajā brīdī speciālists būs uzņēmumam nepieciešams un vērtīgs . Pēc visa, kas augstāk ir rakstīts, vēlos piebilst, ka mārketings ir kā sēkla, no kuras var izaugt naudas koks.